top of page
  • Obrázek autoraHroch

Free camping v ČR

Upřednostňujete táboření ve volné přírodě před komerčními, mnohdy přeplněnými kempy? Bojíte se, zdali do svého objednaného penzionu dorazíte včas tak, aby Vám rezervace nepropadla? Nevíte, do jaké destinace se Vám v daný den podaří dorazit? Nezoufejte. Právě pro Vás je vhodné tzv. volné táboření, chcete-li free camping.


Otázky na problematiku volného táboření dostáváme jak na našich přednáškách, tak i od čtenářů našeho blogu. Dnes bych se rád věnoval problematice volného táboření na území našeho krásného státu, který nabízí nepřeberné množství lokací, které jsou pro volné táboření přímo stvořené.

 

Nejdříve si ale ujasněme, co to free camping je. Konkrétní definice s největší pravděpodobností neexistuje. Nicméně, já volné táboření definuji, jako vícedenní pobyt v přírodě bez využití ubytovacích či jiných obdobných zařízení. Kempovat tímto způsobem můžete s batohem na zádech a stanem, stejně jako s obytným autem. V tomto článku, bych se chtěl věnovat problematice volného táboření v České republice, v případech, kdy cestujete s využitím vlastního dopravního prostředku: obytné vozidlo, obytný přívěs, auto se střešním stanem atd. (Stanaře dnes ponechám stranou, pro ty platí trochu jiná pravidla.) Začněme tedy od začátku. Definici volného táboření známe, a teď ta druhá stránka věci.

Tranzitní nocleh na silnici E6 v blízkosti Severního polárního kruhu v Norsku
Tranzitní nocleh na silnici E6 v blízkosti Severního polárního kruhu v Norsku

Kde mohu provozovat free camping ve volné přírodě bez hrozby postihu?


Legálně bez povolení či souhlasu, pouze na svém vlastním pozemku, nebo na státem či samosprávami vlastněných pozemcích. Víceméně všichni porušujeme při cestách po naší krásné vlasti českou legislativu. Ta je velmi neúprosná, stejně tak jako složitá. Celou „problematiku“ volného táboření upravuje několik zákonů: zákon o ochraně přírody a krajiny, lesní zákon a mnohé další.


Ústavou máme zaručen volný pohyb osob a je nám dovoleno vše, co není zakázáno. Zjednodušeně řečeno: na soukromém pozemku bez souhlasu majitele tábořit nemůžeme, na pozemcích ve vlastnictví státu, měst či obcí ano, ale existují výjimky. Mezi něž řadíme například: území národních parků (NP) a chráněných krajinných oblastní (CHKO) či vymezené vojenské újezdy. V NP a CHKO není volné táboření dovoleno, s výjimkou, jedná-li se o místo tomuto účelu vyhrazené či zřízené. Ovšem celá situace je mnohem složitější.